کُری‌خوانی کی‌روش با دستیارش/ دیه‌گو روند آماده‌سازی ملی‌پوشان را تشریح کرد