یک سوم هزینه های دارویی بیماران کشور را دولت می‌پردازد