مردم بحرین محاکمه شیخ علی سلمان را به فرصتی جهت پیروزی انقلاب مبدل می‎کنند