فرهنگ و هنر در هفته ای که گذشت/مهناز افشار از ایران رفت