بروجردی: به‌هیچ‌‌وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهیم