دروغی که به تراکتوریها گفتم// اظهارات عجیب بیرانوند درباره اتفاقات تبریز