تیم ووشوی خاش در مسابقات جهانی گرجستان حضور می‌یابد