شیمون پرز: اکثریت مردم خواهان راه‌حل دو دولت هستند