عراقچی: ادامه جلسات از سه شنبه هفته آینده در وین/ پیشرفت در نگارش بسیار کند است