(تصویر)هلاکت‌عضو اسرائیلی‌داعش در درگیری های شهر «تدمر» سوریه