لابی‌گری دومین شرکت بزرگ نفتی دنیا برای ورود به میادین نفتی ایران در صورت رفع تحریم‌ها