بصیرت و ولایت مداری مهم ترین ویژگی پاسداران اسلام است