تکمیل زنجیره بی‌تدبیری مسئولان با نایابی بنزین در دیشموک