تاکید آیت الله سیستانی بر طرح هوشمندانه برای پاکسازی عراق