آزادسازی جنوب لبنان جلوه ای از وحدت ملی در برابر صهیونیست‌ها بود