تعداد نفرات دعوت شده به تیم‌ملی زیاد است/ سطح آمادگی بازیکنان بالاست