فیلم/ عملیات انتحاری در مسجد امام علی (ع) در عربستان