قرارگاه خاتم الانبیا5هزارتخت بیمارستانی برای وزارت بهداشت می سازد