غفوری: امیدوارم هر 52 بازیکن دعوت شده در فهرست نهایی کی‌روش باشند