آمریکایی‌ها با تشدید برخوردهای تحریمی به دنبال ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی هستند