خودروسازان برنده مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس می‌شوند