ماهینی: مشکل سربازی‌ام حل شده که در تمرین تیم ملی هستم