پرسپولیس نماینده میلیون ها ایرانی در ریاض/ خسته به میدان نرو!