سناریوی خانواده تبهکار برای سرقت از خانه‌های خالی از سکنه