جنگنده‌های سعودی درچند ساعت پنجاه بار صنعا را بمباران کردند