موس پد جدید ریزر می تواند ۱۶٫۸ میلیون رنگ متفاوت به خود بگیرد