AFC بیشترین جریمه‌ها را برای نفت و تراکتورسازی صادر کرد