تاج: AFC با همکاری لیگ برتر انگلیس کارگاه آموزشی برگزار می‌کند