جزئیات اتفاقات جلسه هیات مدیره استقلال و واکنش به صحبت‌های مجیدی