دستی که در کربلای ایران جا ماند/ نبود وسایل توانبخشی مشکل جانبازان مناطق محروم