از عربستانی‌ها متعجبم که چگونه حقایق را تحریف می‌کنند/ به صراحت گفتند در فرودگاه هیچ مشکلی وجود ندا