امیررضا خادم: آخرین نتایج پیگیری های مربوط به تراکتورسازی توسط وزیر ورزش اطلاع رسانی می شود