قدوسی: فدراسیون فوتبال عربستان می خواهد تماشاگران را علیه پرسپولیس تحریک کند/همه چیز مطابق برنامه بو