عرصه جدید مذاکرات باید طوری مدیریت شود که هیچ‌گونه آسیبی به حرکت انقلاب وارد نیاید