عراقچی: روند نگارش کند است/ ادامه مذاکرات سه شنبه آینده در وین