برترین‌های مبارزات آکسایا او ـ اسپرت در همدان مشخص شدند