ادعا می‌کنم در داوری به اجتهاد رسیده‌ام/ کی گفته تراکتورسازی برای همه ایران است؟