عباس عراقچی: روند نگارش کند است/ مذاکرات سه شنبه ادامه می یابد