شهادت نمازگزاران در عملیات تروریستی مسجد شیعیان عربستان + عکس