تکنولوژی LTE Direct کوالکام بدون اتصال به دکل مخابراتی کار می‌کند