آمریکا آرزو‌های زیاده‌خواهانه‌اش را باید به گور ببرد/ دولتمردان و مسؤولان در مقابل دشمن ایستادگی ک