سروده آیت‌الله صافی گلپایگانی در وصف بخشندگی امام حسین(ع)