پاسداران اخلاص و مجاهدت در راه خدا را از یاد نبرند