سیار: این وصله‌ها به فغانی نمی‌چسبد/ هجمه اخیر از بی انصافی گذشته است