دشمن در مقابله با مردم و نظام اسلامی راهی جز شکست در پیش ندارد‌