انجام 2 هزار عمل جراحی کلیه طی یک سال در کهنوج/ کسی پاسخگو نیست