کمیته‌های مردمی یمن یک پایگاه نظامی عربستان را تصرف کردند