کنسول انویدیا شیلد علاوه بر نسخه عادی یک نسخه Pro هم خواهد داشت