مردم و مسؤولان با تمام توان در برابر زیاده‌خواهی های آمریکا ایستادگی کنند