تاکید امام جمعه بر راه اندازی واحد تولیدی فراورده های لبنی در برخوار